Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Support Online

Hotline: (+84-31)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Thị trường: 031.3857 080
P. Tổ chức lao động/ P. Kế hoạch vật tư: 031.3857 810
P. Kế toán: 031.3835 375

Video công ty

Ngày 16/04/2018

     Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Attachments:
Download this file (TL dai hoi CD 2018- thong bao.PDF)Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018[Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018]395 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- giay xacnhan.PDF)Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018[Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018]343 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- giay moi.PDF)Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018[Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018]359 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- danh muc TL.PDF)Danh mục tài liệu[Danh mục tài liệu]395 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- chuong trinh.PDF)Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018[Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018]522 kB
Download this file (So yeu ly lich -HDQT.PDF)Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023[Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023]349 kB
Download this file (So yeu ly lich -BKS.PDF)Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023[Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023]349 kB
Download this file (Phieu dang ky phat bieu.PDF)Phiếu đăng ký phát biểu[Phiếu đăng ký phát biểu]296 kB
Download this file (Don ung cu- HDQT.PDF)Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023]360 kB
Download this file (Don ung cu - BKS.PDF)Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023]358 kB
Download this file (Don de cu -HDQT.PDF)Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023]706 kB
Download this file (Don de cu -BKS.PDF)Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023]678 kB
Download this file (Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018.pdf)Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2018[Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2018]1020 kB
Download this file (Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty-HĐQT- 2018.pdf)Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018[Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018]484 kB
Download this file (BC cua BKS.PDF)Báo cáo của Ban kiểm soát[Báo cáo của Ban kiểm soát]3657 kB
Download this file (BC cua HDQT.PDF)Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty[Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty]5117 kB
Download this file (Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.PDF) Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) (Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 24/02/2018) (Thay thế chỉ tiêu Lợi nhuận và trích lập nợ phải thu ngắn hạn khó đòi)]4851 kB

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, VIet Nam
Phone number : (+84-31) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-31) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 28 guests đang truy cập

Số lượng truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO