Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY

     Sáng ngày 26/04/2018, tại Hội trường Đoàn An điều dưỡng 295 - Khu I - Quận Đồ Sơn - TP.Hải Phòng, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

     Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;… Chương trình Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến.

     Năm 2017 là một năm khó khăn do tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến khó lường, giá vật tư chính đầu vào liên tục tăng và giữ ở mức cao, các Doanh nghiệp liên doanh sản xuất ắc quy và ắc quy ngoại nhập giá rẻ ồ ạt vào thị trường trong nước nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Qúy cổ đông giao cho là vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã chủ động trong công tác chỉ đạo; giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng tháng, quý cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể Người lao động toàn Công ty. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 chưa đạt được như kỳ vọng, cụ thể: Năm 2017, doanh thu thực hiện là 96,01% so với kế hoạch và đạt 100, 42% so với cùng kỳ, thị trường nội địa đạt mức 107,5% so với cùng kỳ nhưng thị trường xuất khẩu giảm mạnh, chỉ đạt 82,9% so với kế hoạch và 79,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 51,93% so năm 2016 tương đương giảm 2,791 triệu đồng.
     Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tuy rằng không đạt cao như kỳ vọng nhưng về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra. Điều đó cho thấy sự cố gắng rất lớn của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành, sự quyết tâm của người lao động và sự động viên của các cổ đông trong năm vừa qua.
     Cũng tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội Thông qua Quy chế bầu cử, tiến hành bỏ phiếu bầu cử và giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2018-2023.

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 4 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập