Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

Video công ty

     Sáng ngày 31/03/2017, tại Hội trường Đoàn an điều dưỡng 295 - Khu I - Quận Đồ Sơn - TP.Hải Phòng, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

     Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016;… Chương trình Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến.

     Năm 2016 là một năm khó khăn do ảnh hưởng từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định và sự cố môi trường biển miền Trung, hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nói riêng. Kèm theo những khó khăn nội tại từ những năm trước của Công ty, nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Qúy cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã chủ động trong công tác chỉ đạo; giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng tháng, quý cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể Người lao động toàn Công ty, năm 2016 Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
     Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 100,39% so với kế hoạch và tăng 19,5% so với cùng kỳ, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu có mực tăng trưởng tốt với mức tăng là 30,94% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kính doanh chính năm 2016 tăng 123,19% so với năm 2015 tương đương tăng 3.198 triệu đồng.
     Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra. Điều đó cho thấy sự cố gắng rất lớn của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành, sự quyết tâm của Người lao động và sự động viên của các cổ đông trong năm vừa qua và rất mong những điều này sẽ được phát huy hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 34 khách đang truy cập

Số lượng truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO