Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY

Ngày 16/04/2018

     Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Attachments:
Download this file (TL dai hoi CD 2018- thong bao.PDF)Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018[Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018]395 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- giay xacnhan.PDF)Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018[Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018]343 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- giay moi.PDF)Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018[Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018]359 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- danh muc TL.PDF)Danh mục tài liệu[Danh mục tài liệu]395 kB
Download this file (TL dai hoi CD 2018- chuong trinh.PDF)Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018[Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018]522 kB
Download this file (So yeu ly lich -HDQT.PDF)Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023[Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023]349 kB
Download this file (So yeu ly lich -BKS.PDF)Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023[Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023]349 kB
Download this file (Phieu dang ky phat bieu.PDF)Phiếu đăng ký phát biểu[Phiếu đăng ký phát biểu]296 kB
Download this file (Don ung cu- HDQT.PDF)Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023]360 kB
Download this file (Don ung cu - BKS.PDF)Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023]358 kB
Download this file (Don de cu -HDQT.PDF)Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023]706 kB
Download this file (Don de cu -BKS.PDF)Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023[Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023]678 kB
Download this file (Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018.pdf)Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2018[Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2018]1020 kB
Download this file (Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty-HĐQT- 2018.pdf)Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018[Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018]484 kB
Download this file (BC cua BKS.PDF)Báo cáo của Ban kiểm soát[Báo cáo của Ban kiểm soát]3657 kB
Download this file (BC cua HDQT.PDF)Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty[Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty]5117 kB
Download this file (Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.PDF) Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) (Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 24/02/2018) (Thay thế chỉ tiêu Lợi nhuận và trích lập nợ phải thu ngắn hạn khó đòi)]4851 kB

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 5 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập