Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY

Ngày 09/04/2019

     Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Attachments:
Download this file (1. Danh mục tài liệu.PDF)1. Danh mục tài liệu[1. Danh mục tài liệu]383 kB
Download this file (2. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.PDF)2. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019[2. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019]390 kB
Download this file (3. Giấy mời tham dự Đại hội.PDF)3. Giấy mời tham dự Đại hội[3. Giấy mời tham dự Đại hội]394 kB
Download this file (4. Chương trình Đại hội.PDF)4. Chương trình Đại hội[4. Chương trình Đại hội]515 kB
Download this file (5. Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại Hội.PDF)5. Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại Hội[5. Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại Hội]373 kB
Download this file (6. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.PDF)6. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023[6. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023]353 kB
Download this file (7. Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.PDF)7. Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023[7. Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023]715 kB
Download this file (8. Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.PDF)8. Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023[8. Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023]352 kB
Download this file (9. Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.PDF)9. Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023[9. Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023]356 kB
Download this file (10. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.PDF)10. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023[10. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023]685 kB
Download this file (11. Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.PDF)11. Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023[11. Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023]348 kB
Download this file (12. Phiếu đăng ký phát biểu.PDF)12. Phiếu đăng ký phát biểu[12. Phiếu đăng ký phát biểu]309 kB
Download this file (13. Báo cáo của Hội đồng quản trị.PDF)13. Báo cáo của Hội đồng quản trị[13. Báo cáo của Hội đồng quản trị]4536 kB
Download this file (14. Báo cáo của Ban kiểm soát.PDF)14. Báo cáo của Ban kiểm soát[14. Báo cáo của Ban kiểm soát]3599 kB
Download this file (15. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).pdf)15. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)[15. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)]2699 kB

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 24 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập