Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY


Thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày 03/10/2018 Attachments: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.PDF[Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán]771 kB


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 26/09/2018 Attachments: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.PDF[Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018]434 kB Nghị quyết của HĐQT_Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên ...


Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Attachments: TB243 - Thông báo Vv Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền_signed[TB243 - Thông báo Vv Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền_signed]768 kB Nghị quyết HĐQT số 09-2018_signed[Nghị quyết HĐQT số 09-2018_signed]831 kB Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức 2017[Mẫu giấy đề nghị thanh ...


Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018)

Attachments: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty [Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26.04.2018)]6095 kB


Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng năm 2018

Attachments: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Ắc quy Tia Sáng năm 2018[Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Ắc quy Tia Sáng năm 2018]6228 kB

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 35 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập