Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY


Nghị quyết của HĐQT về Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Attachments: Nghị quyết số 9- HDQT so 09 - Tổ chức Đại hội CĐ 2020 (25-4-2020)_signed.PDF[ ]459 kB


Báo cáo Kết quả chào bán cạnh tranh CP TSB

Thông báo Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phiếu của TSB Attachments: Báo cáo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phiếu của TSB.pdf[ ]667 kB


Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT Công ty Vv Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng Attachments: CV 109 - ĐKKD - Của Sở KHĐT Hải Phòng Vv Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020.pdf[ ]99 kB Nghi quyet so 8-HDQT-gia han DH_signed.PDF[ ]480 kB


Thông tin chào bán cạnh tranh CP TSB

Công bố thông tin về chào bán cạnh tranh cổ phần của TSB Attachments: 7. Xac nhan so huu co phan.pdf[ ]566 kB 6. Bao cao tai chinh nam 2019 (da kiem toan).pdf[ ]8615 kB 5. QĐ 16- TTg CP.pdf[ ]1889 kB 4. QD phe duyet Phuong an.pdf[ ]1900 kB 3. QĐ chao bacạnh tranh.pdf[ ]981 kB 2. Ban ...


Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng năm 2019 Attachments: BC thuong nien 20190001_signed.PDF[ ]5062 kB

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 39 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập