Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Support Online

Hotline: (+84-31)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Thị trường: 031.3857 080
P. Tổ chức lao động/ P. Kế hoạch vật tư: 031.3857 810
P. Kế toán: 031.3835 375

VIDEO CÔNG TY


Nghị quyết của HĐQT về Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Attachments: Nghị quyết số 9- HDQT so 09 - Tổ chức Đại hội CĐ 2020 (25-4-2020)_signed.PDF[ ]459 kB


Báo cáo tài chính quý I - 2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Attachments: Báo cáo tài chính Qúy I-2020_signed.pdf[ ]7462 kB


Báo cáo Kết quả chào bán cạnh tranh CP TSB

Thông báo Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phiếu của TSB Attachments: Báo cáo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phiếu của TSB.pdf[ ]667 kB


Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT Công ty Vv Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng Attachments: CV 109 - ĐKKD - Của Sở KHĐT Hải Phòng Vv Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020.pdf[ ]99 kB Nghi quyet so 8-HDQT-gia han DH_signed.PDF[ ]480 kB


Thông tin chào bán cạnh tranh CP TSB

Công bố thông tin về chào bán cạnh tranh cổ phần của TSB Attachments: 7. Xac nhan so huu co phan.pdf[ ]566 kB 6. Bao cao tai chinh nam 2019 (da kiem toan).pdf[ ]8615 kB 5. QĐ 16- TTg CP.pdf[ ]1889 kB 4. QD phe duyet Phuong an.pdf[ ]1900 kB 3. QĐ chao bacạnh tranh.pdf[ ]981 kB 2. Ban ...

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, VIet Nam
Phone number : (+84-31) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-31) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 28 guests đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập