Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Support Online

Hotline: (+84-31)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Thị trường: 031.3857 080
P. Tổ chức lao động/ P. Kế hoạch vật tư: 031.3857 810
P. Kế toán: 031.3835 375

Video công ty


Thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày 03/10/2018 Attachments: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.PDF[Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán]771 kB


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 26/09/2018 Attachments: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.PDF[Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018]434 kB Nghị quyết của HĐQT_Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên ...


Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Attachments: TB243 - Thông báo Vv Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền_signed[TB243 - Thông báo Vv Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền_signed]768 kB Nghị quyết HĐQT số 09-2018_signed[Nghị quyết HĐQT số 09-2018_signed]831 kB Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức 2017[Mẫu giấy đề nghị thanh ...


Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018)

Attachments: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty [Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26.04.2018)]6095 kB


Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng năm 2018

Attachments: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng năm 2018[Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng năm 2018]7513 kB

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, VIet Nam
Phone number : (+84-31) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-31) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 22 guests đang truy cập

Số lượng truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO