Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Attachments:
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I-2019.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019]7979 kB
Download this file (Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).pdf)Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)]6709 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018.pdf)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018]4516 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018]6273 kB
Download this file (Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018.compressed.pdf)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018[Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018]8094 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018.compressed.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018]4646 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018]5849 kB
Download this file (Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.PDF)Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) [Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) (Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 24/02/2018) (Thay thế chỉ tiêu Lợi nhuận và trích lập nợ phải thu ngắn hạn khó đòi) ]4851 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017]5991 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017]1590 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán)[ ]0 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017]7846 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017]2604 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF)Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF[Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014]0 kB

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 38 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập